Kliendiinfo

Viljandi Männimäe Loomakliinik1. Meie kliinikus toimub vastuvõtt nii tööpäevadel kui ka laupäeval eelregistreerimisega. Antud hetkel me ei osuta abi 24/7 ja ei tee koduvisiite. 

2. Telefonidel 433 7653 ja 508 7502 saate broneerida aegu kogu tööpäeva jooksul. NB! Me ei registreeri kliente vastuvõtule e-posti teel ega Facebook'is. Selleks saab kasutada meie kodulehel viljandiloomakliinik.ee asuvat ISETEENINDUST.

3. Vältimatu esmaabi vajadusel nagu liiklusõnnetused, muud õnnetused, sünnitused, maokeerd jne teenindame võimalusel (st kui selleks on arstil vaba aega) ning nii kiiresti kui võimalik. Loomaomanikke, kes on eelregistreerunud, on niisugusel juhul mõistvad ja soostuvad ootama veidi kauem, sest teavad, et nendegi lemmik võib mingil hetkel samalaadset abi vajada. Väga keerulises seisus patsiente, kes kannatavad autosõitu või statsionaaris jälgimist ja ravi vajavaid patsiente on õigus koheselt edasi saata mõnda teise kliinikusse, kus on tagatud 24/7 arstiabi.

4. Meie registraator leiab teile sobiva aja ja spetsialisti ning oskab öelda orienteeruva protseduuri maksumuse. Täpset maksumust on telefonis raske öelda, sest alles ülevaatuse käigus selgub edasine diagnostika ja ravi vajadus. Kõik protseduurid ja uuringud teostatakse teiega kokkuleppel. 

5. Kui teid on suunatud meie kliinikusse või tulete ise teise arsti juurest, siis palun võtke kaasa vaktsineerimis- ja/või terviseraamatud (kui on), võimalusel ka saatekiri teiselt arstilt ning dokumendid teostatud uuringute kohta. Säästame koos raha ja aega.

Viljandi Männimäe Loomakliinik6. Vastuvõtuks registreerides küsib registraator lisaks teie lemmiklooma andmetele ka teie ees- ja perekonnanime või firma ja esindaja nime, kontakttelefoni numbrit, postiaadressi ning e-posti aadressi selleks, et vajadusel teavitada teid patsiendiga seotud proovide vastustest, raviplaanist. Soovi korral saadame teile vaktsineerimise kohta meeldetuletuse kas kirja teel antud aadressile või e-postile. Teil on võimalus ja õigus keelduda selle meeldetuletuse saamisest, kui teavitate meid sellest e-kirja teel.

7. Loomaomanikul on õigus saada kogu looma haigust ja ravi puudutav informatsioon soovi korral ka kirjalikult.

8. Looma puudutavat informatsiooni ei väljastata ilma looma omaniku nõusolekuta (sh suulise nõusolekuta) kolmandatele isikutele (v.a. seaduses ettenähtud juhtudel, sh Loomatauditõrje ja Loomakaitse seaduses nõutud juhtudel).

9. Männimäe loomakliinik töötleb ja kaitseb loomaomaniku isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele isikuandmete kaitse seadusele.

10. Küsige vajadusel registraatorilt mõnede protseduuride erinõuete kohta (näiteks paastumine enne vereproovi jne).

11. Kui midagi jääb arusaamatuks, siis enamasti oskab ka registraator aidata ja nõu anda. Et registraator teaks, kellega on tegu, küsib ta esmalt teie nime ja siis teie lemmiklooma nime. Pole midagi, kui te ei mäleta oma raviarsti nime, registraator leiab selle arvutiprogrammist.
Kui te soovite vestelda oma raviarstiga pooleliolevast ravist või patsiendi tervisest peale operatsiooni, siis ühendatakse teid esimesel võimalusel või helistab arst teile ise tagasi. Alati teeb heameelt kui helistatakse ka siis, kui loom on paranenud.

12. Männimäe Loomakliinik on isemajandav ettevõte. Teenuste eest saab tasuda sularahas, panga- ja krediitkaardiga. Vajadusel saate kasutada MediCrediti või ESTO järelmaksu teenuseid.