Kliiniku rajaja

Riina Jõgila

18.12.1956-12.09.2018

Männimäe Loomakliiniku rajaja ja loomaarst 1992-2018.

Viljandi Männimäe Loomakliinik - Riina JõgilaRiina Jõgila sündis 18. detsembril 1956. aastal Põlvas. 1975. aastal lõpetas Põlva Keskkooli. Edasi suundus õppima loomaarstiteaduseid ning lõpetas Eesti Põllumajandusakadeemia veterinaararsti eriala 1981. aastal, mille järel alustas loomaarsti karjääri Põlva rajoonis Eduard Vilde kolhoosi suurfarmis, kus töötas kolm aastat. Seejärel töötas Viljandi veterinaarlaboratiooriumis ning Jämejala haigla abimajandis veterinaararstina kuni elutee viis teda 80ndate lõpus Soome, kus alustas omal käel enese täiendamist väikeloomameditsiini valdkonnas. Ta töötas abilisena Soomes Haarajoe Loomakliinikus.
 
1992. aasta märtsis rajas Riina Viljandisse ühe esimestest väikeloomakliinikutest Eestis - Männimäe loomakliiniku ning oli kliiniku loomaarst kuni 2018. aastani. Männimäe loomakliinik alustas esialgu 30 m2 suurusel pinnal, tänaseks on kliinik kolm korda kasvanud ja laienenud, täna töötame 210 m2 suuruses kliinikus. Esialgu oli Riina kliiniku ainus loomaarst, varsti lisandus esimene assistent, tänaseks töötab kliinikus 6 loomaarsti ning 7 loomaarsti abilist. Riina on olnud teenäitajaks tudengipõlvest alates väga paljudele loomaarstidele. Võib öelda, et Riina on aktiivselt osalenud mitmete Eesti tippspetsialistide koolitamisel.
Riina oli üks initsiaatoritest, et alustada loomaarsti abilise eriala õpet Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Kõik tema loomakliiniku abilised on selle kutse omandanud. Seega, Riina pole loonud mitte pelgalt loomakliinikut, vaid ka korralikku praktikabaasi nii loomaarstidele kui ka abilistele.
 
Lisaks kliiniku juhtimisele oli Riina ka väga edukas ja väga hästi tuntud loomaarst, kellele takistused teel olid alati ületamiseks, mitte pidurdamiseks. Seda kinnitab ka asjaolu, et ta käis mitmeid aastaid kodukliiniku juhtimise kõrvalt ka Soomes loomaarstina tööl. Riina oli entusiastlik õppija, ta täiendas ennast nii Eestis koolitustel kui välismaal kongressidel ja konverentsidel. Riina on panustanud suurel hulgal sellesse, et Eestis oleks järelkasvu väga headele loomaarstidele ning abilistele. Oma kollektiivi hoidis ja toetas ta väga, leides enesetäiendusteks ning uuteks ja paremateks töövahenditeks alati võimalusi. Riina oli oma ettevõtlikusega eeskujuks ka teistele loomaarstidele oma isikliku kliiniku rajamisel.
 
Kui 1994. aastal loodi Eesti Väikeloomaarstide Selts, kuulus Riina selle juhatusse ning korraldas ka esimese välislektoriga koolituse. 1995. aasta kevadel luges Riina kauaaegne sõber dr. Jukka Marttila Viljandis Eesti loomaarstidele kasside haigustest. Seda võib lugeda Eesti väikeloomaarstide jätkukoolituse alguseks. Hiljem on Riina olnud EVSi revisjonikomisjoni liige ning kuulunud ka ELÜ ridadesse selle algusaastatest alates. Samuti oli Riina Eesti Loomaarstide Ühingu liige.

Viljandi Männimäe Loomakliinik2011. aastal loodi kolme kliiniku juhi eestvedamisel (Marti Lasn, Tiina Toomet, Riina Jõgila) loomakliinikute ühendus Teie loomakliinikud (Loomakliinikud MTÜ). Tänaseks ühendab ”Teie loomakliinikud” endas viite (Männimäe Loomakliinik, Tiina Toometi Loomakliinik, Pärnu Väikeloomakliinik, Janne Orro Loomakliinik ja Erivet kliinik) Eesti veterinaariamaastikul juba üsna kaua tegutsenud väikeloomakliinikut. Teie loomakliinikuid seovad ühesugune filosoofia, diagnostika- ja ravipõhimõtted ning soov järgida ”Head Veterinaarset Tava”. Teie loomakliinikute ühenduse kirjeldamiseks võiks välja tuua järgneva - leiame, et suudame üheskoos paremini hoolitseda oma patsientide eest ning vastastikune üksteise täiendamine parandab iga lemmikloomakliiniku töö kvaliteeti. Lisaks on Teie loomakliinikud korraldanud koolitusi väikeloomameditsiini teemadel, suurimal koolitusel osales 120 loomaarsti, tundegit ja abilist.
Seega, oli Riina teeneks ka üldiselt Eesti väikeloomakliinikute moraali tõstmine ja arengu soodustamine.

2018. aastal anti Riina Jõgilale Eesti Loomaarstide Ühingu elutööpreemia - “Eesti Loomaarstide Ühing tunnustab pikaajalise panuse eest Eesti loomaarstiteaduse arengusse, loomaarsti elukutse väärtustamise ja pühendunud töö eest loomade tervise hoidmisel”.