Küsitlus

NB! Palun vastake kõikidele küsimustele.
 •  Teie lemmikloom on
  • Kass / mitu (numbritega)  
  • Koer / mitu (numbritega)  
  • Mõni muu või erinevad lemmikloomad (millised ja mitu)  
 •  Mille järgi Te valite oma lemmikloomale loomarsti?
  • Kellegi soovituse järgi
  • Sobiva asukoha järgi
  • Kasvataja soovituse järgi
  • Vajaliku eraialaspetsialisti järgi
  • Hinna alusel
  • Muu põhjus (milline?)  
 •  Kust te leidsite info Männimäe Loomakliiniku olemasolu kohta?
  • Männimäe Loomakliiniku kodulehelt (www. viljandiloomakliinik.ee)
  • Teie Loomakliinikute kodulehelt (www. loomakliinikud.ee)
  • Facebookist
  • Olen juba varem käinud siin
  • Internetist otsingumootori kaudu
  • Telefoniinfost
  • Telefoniraamatust
  • Sõber / tuttav soovitas
  • Saadetud teisest kliinikust
  • Muu infoallikas (milline?)  
 •  Kas te olete rahul saadud teenusega Männimäe Loomakliinikus?
  • Väga rahul
  • Rahul
  • Käib kah
  • Pettunud
 •  Kas arsti konsultatsioon Männimäe loomakliinikus vastas teie ootustele?
  • Arst selgitas piisavalt ja arusaadavalt
  • Arst selgitas liiga vähe
  • Arst selgitas keeruliselt ja teile arusaamatult
  • Kas te oleksite soovinud koju kaasa kirjalikke juhiseid
 •  Kas te oleksite soovinud koju kaasa kirjalikke juhiseid?
  • Jah
  • Ei
 •  Kas te soovitaksite Männimäe loomakliinikut teistele loomaomanikele?
  • Jah, olen ka juba soovitanud
  • Jah, kui küsitakse soovitan meelsasti
  • Teatud juhtumitel soovitaksin
  • Ei soovitaks (miks?)  
 •  Kas te sooviksite saada lemmikloomateemalisi infolehti või kuukirju?
  • E-postiga
  • Paberkandjal posti teel
  • Ei soovi
 •  Teiepoolsed ettepanekud Männimäe Loomakliiniku töö paremaks korraldamiseks