Sperma hindamine

Teenused

• Sigimisalaste probleemide lahendamine

• Paaritusaja määramine

• Mittetiinestumisprobleemid emastel koertel

• Sigimisalased probleemid isastel koertel

• Sperma hindamine

• Kunstlik seemendamine

• Tiinuse diagnostika

 

Meie kliinikus on võimalik seemendada koeri, kas värske või jahutatud spermaga.

 

Spermat hinnatakse kohe pärast manuaalset kogumist kliinikus.

Parima tulemuse saamiseks on vajalikud koera ihusoojad vahendid, kuhu seeme kogutakse ja täieliku ejakulatsiooni saamikseks täis innas emane koer. Viimase peab omanik ise muretsema! Teatud indiviidid vajavad peibutuseks oma tõu esindajat! Samuti oleks kasulik koera umbes nädal enne ejakulatsioon, kuna pikka aega ejakuleerimata koera esimene sperma võtmine võib anda vale negatiivse tulemuse.

Enne sperma võtmist tuleks kindlasti suhelda loomaarstiga, kes spermat võtab, arutamaks, miks on antud protseduur vajalik!

 

Spermat hinnatakse visuaalselt

Spermal hinnatakse visuaalselt esmalt liikuvust (motility) - hinnatakse otseliikuvus protsenti vaateväljas. Värskel, jahutatud ja külmutatud sperma liikuvus on erinev.

Teiseks tihedus (consentration) - koer ejakuleerib kolmes fraktsioonis, kesmine fraktsioon sisaldab sperme. Hinnatakse kui tihe on visuaalselt sperma kui tihedus on madal vajab sperma põhjalikumat analüüsi.

Kolmandaks totaalne tihedus (total consentration) ehk kui palju spermatosoide on ejakulastioonis kokku. Üheks viljastuseks on vaja umbes 200 miljonit spermatosoidi.

Neljandaks hinnatakse morfoloogiat (morphology). Selleks tehakse natiivpreparaat, mis värvitakse spetsiaalse värvinguga, mis toob esile spermatosoidide morfoloogilised defektid. 30% defekte on koera spermal lubatud.

Esimene ja teine punkt kuulub tavalise esmahindamise juurde, kolmas neljas punkt aga vajavad põhjalikumat lähenemist!

 

  Ajutiselt ei paku me kunstliku seemendamise, sperma võtmise ja sperma kvaliteedi hindamise teenust seoses Dr Laura Linntamm põhikohana Soomes Reprovet loomakliinikus töötamisega. Kui dr Linntamm on meie kliinikusse patsiente vastu võtma tulemas, teatame sellest kliiniku kodulehel ning Facebooki kaudu.